• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Thông tư 105/2012/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên Lào, Campuchia; ăn thêm các ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ và mức tiền an, bồi dưỡng hàng năm do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Thông tư 105/2012/TT-BQP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/2012/TT-BQP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Lê Hữu Đức
Ngày ban hành: 30/10/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/10/2013, Bộ QP đã ban hành Thông tư 105/2012/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên Lào, Campuchia; ăn thêm các ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ và mức tiền an, bồi dưỡng hàng năm.

Thông tư này Quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên Lào, Campuchia; ăn thêm các ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ và mức tiền an, bồi dưỡng hàng năm cho các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng có quyết định của Bộ Tổng tham mưu đang công tác trong Quân đội.

 Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và lao động hợp đồng có quyết định của Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ.

Học viên Lào, Campuchia đang học tập tại các cơ sở đào tạo của Quân đội và Ban Cơ yếu Chính phủ.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 191/2011/TT-BQP ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân binh chủng, bệnh nhân điều trị; ăn thêm các ngày lễ, tết và ăn thêm khi làm nhiệm vụ; thay thế mức tiền quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Điểm c Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 212/2011/TT-BQP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định chế độ an, bồi dưỡng hàng năm đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trong Quân đội.

Từ khóa: Thông tư 105/2012/TT-BQP

1.145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
152287