• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật kinh doanh bảo hiểm

Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 105/2016/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 29/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/08/2016   Số công báo: Từ số 893 đến số 894
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán được đầu tư hoặc ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài với điều kiện:

  • Đầu tư, ủy thác đầu tư vào các loại công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định;
  • Không được vượt quá hạn mức tự doanh đăng ký đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận.
  • Trường hợp phát sinh khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổng mức đầu tư, ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài không quá ba mươi phần trăm (30%) vốn chủ sở hữu tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất với thời điểm đầu tư và các hạn chế đầu tư, tỷ lệ đầu tư theo quy định pháp luật về hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán được xác định trong trường hợp này bao gồm đầu tư trong nước và nước ngoài.

Thông tư 105/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016.

Từ khóa: Thông tư 105/2016/TT-BTC

962

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
319705