• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Thông tư 107/2016/TT-BTC hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 107/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 29/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/10/2016   Số công báo: Từ số 1133 đến số 1134
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Đăng ký chào bán chứng quyền

Công ty chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện nhất định được đăng ký chào bán chứng quyền. Chứng quyền đăng ký chào bán lần đầu bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểu chứng quyền, loại chứng quyền (mua và bán) và phương thức thực hiện chứng quyền;
 • Thông tin về chứng khoán cơ sở;
 • Thời hạn của chứng quyền tối thiểu là 03 tháng và tối đa là 02 năm tính từ ngày chào bán đến ngày đáo hạn;
 • Giá thực hiện, giá đăng ký chào bán, tỷ lệ chuyển đổi; hệ số nhân;
 • Số lượng chứng quyền đăng ký chào bán tối thiểu là 1.000.000 đơn vị và là bội số của 10;
 • Hạn mức chào bán.

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền, gồm:

 • Giấy đăng ký chào bán chứng quyền (Phụ lục 01);
 • Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu thông qua Điều lệ Công ty;
 • Quyết định Hội đồng quản trị hoặc Quyết định Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty thông qua quyết định chào bán chứng quyền;
 • Các quy trình nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, phương án bảo đảm thanh toán cho người sở hữu chứng quyền;
 • Bản cáo bạch; tài liệu quảng cáo và thông tin giới thiệu về chứng quyền;
 • Hợp đồng nguyên tắc về việc tiếp nhận tài sản bảo đảm thanh toán ký với ngân hàng lưu ký hoặc văn bản cam kết bảo lãnh thanh toán của ngân hàng lưu ký.

Thông tư 107/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2017.

Từ khóa: Thông tư 107/2016/TT-BTC

994

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
323464