• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Thông tư 11/2011/TT-TTCP quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tải về Thông tư 11/2011/TT-TTCP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2011/TT-TTCP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ   Người ký: Trần Đức Lượng
Ngày ban hành: 09/11/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/12/2011   Số công báo: Từ số 609 đến số 610
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/11/2011, TTCP đã ban hành Thông tư 11/2011/TT-TTCP quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

Thông tư này quy định nguyên tắc, tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi quốc gia và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan liên quan phản ánh về Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn hoặc xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Từ khóa: Thông tư 11/2011/TT-TTCP

741

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
132031