• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục đại học

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng

Văn bản pháp luật về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ

Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2017/TT-BGDĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 05/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/05/2017   Số công báo: Từ số 361 đến số 362
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/5/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT về Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.

 

Theo đó, công trình tham gia xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng 04 yêu cầu sau:

  • Mỗi công trình phải có một người chịu trách nhiệm chính. Số người tham gia công trình tối đa là 09 và có tối thiểu 50% số người tham gia là giảng viên trẻ;
  • Công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu theo quy định;
  • Công trình được công bố hoặc đưa vào ứng dụng thực tiễn ≥ 01 năm và chưa nhận bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng;
  • Tác giả, tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật khoa học và công nghệ 2013, tính tới thời điểm xét tặng Giải thưởng.

Ban hành kèm theo Thông tư là các Phụ lục Biểu mẫu của Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng.

Xem chi tiết Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/6/2017, thay thế Thông tư 14/2014/TT-BGDĐT.

Từ khóa: Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT

477

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
348576