• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch 113/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 117/2015/TTLT-BTC-BYT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế   Người ký: Trương Chí chung
Ngày ban hành: 11/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/2015   Số công báo: Từ số 1019 đến số 1020
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/08/2015, Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch 113/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015.

Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT như sau:

“a) Chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ dưới 1 tuổi uống hoặc tiêm vắc xin đủ 8 liều theo quy định:

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 24.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 3.000 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin).

- Đối với các xã còn lại: 12.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 1.500 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin).”

Từ khóa: Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT

495

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
290242