• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo

 

Thông tư liên tịch 12/2005/TTLT-BTM-BTNMT-BGTVT hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường biển đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển do Bộ Thương mại, Bộ tài nguyên và Môi trường và bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 12/2005/TTLT-BTM-BTNMT-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2005/TTLT-BTM-BTNMT-BGTVT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thương mại   Người ký: Phạm Khôi Nguyên, Phạm Thế Minh, Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 08/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/07/2005   Số công báo: Từ số 31 đến số 32
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/07/2005, Bộ Thương mại, Bộ tài nguyên và Môi trường và bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư liên tịch 12/2005/TTLT-BTM-BTNMT-BGTVT hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường biển đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển.

Đối với doanh nghiệp cung ứng dầu cho tàu biển:

a. Bố trí đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng và có quy trình khai thác phù hợp để sẵn sàng phòng chống cháy, nổ, khắc phục sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Những người làm nhiệm vụ cung ứng dầu phải được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ phòng, chống cháy nổ.

b. Xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó sự cố tràn dầu, đầu tư các trang thiết bị và tổ chức lực lượng bảo đảm ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu theo quy định của cấp cơ sở tại Quyết định số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

c. Xây dựng các quy định về kiểm tra, sử dụng, vận hành tàu cung ứng và các thiết bị đảm bảo yêu cầu an toàn khi hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển

d. Thường xuyên giữ liên lạc chặt chẽ với cơ quan phòng; chống cháy nổ, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cảng vụ Hàng hải trong khu vực để sẵn sàng phối hợp ứng cứu sự cố tràn dầu, phòng, chống cháy nổ.

đ. Trong trường hợp có sự cố tràn dầu, doanh nghiệp cung ứng dầu phải huy động kịp thời mọi nguồn lực, chủ động tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hạn chế ô nhiễm môi trường và báo cáo kịp thời tình hình và diễn biến sự cố tràn dầu cho Sở Tài nguyên và môi trường, Cảng vụ Hàng hải. Đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 12/2005/TTLT-BTM-BTNMT-BGTVT

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2485