• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý chất thải nguy hại


 

Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông tư 12/2011/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2011/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 14/04/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/05/2011   Số công báo: Từ số 261 đến số 262
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/04/2011, Bộ TNMT đã ban hành Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Thông tư này quy định về quản lý chất thải nguy hại, bao gồm:

- Phân định, phân loại chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH).

- Điều kiện hành nghề quản lý CTNH (sau đây viết tắt là QLCTNH); thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải CTNH, cấp phép hành nghề, mã số QLCTNH; vận chuyển xuyên biên giới CTNH.

- Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường (sau đây viết tắt là ĐTM) và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý CTNH do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Từ khóa: Thông tư 12/2011/TT-BTNMT

2.701

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
123177