Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư 1216-PC năm 1959 về việc kiện toàn tổ chức pháp chế ở các bộ và cơ quan Trung ương do Thủ Tướng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 1216-PC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng   Người ký: Phạm Văn Bạch
Ngày ban hành: 10/03/1959   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/03/1959   Số công báo: Số 10
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


57