• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Thông tư 1248/2000/TT-TCĐC sửa đổi điểm 6 Mục I Thông tư 1417/1999/TT-TCĐC hướng dẫn Nghị định 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất do Tổng Cục địa chính ban hành

Tải về Thông tư 1248/2000/TT-TCĐC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1248/2000/TT-TCĐC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tổng cục Địa chính   Người ký: Bùi Xuân Sơn
Ngày ban hành: 21/08/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/11/2000   Số công báo: Số 41
Lĩnh vực: Đất đai, Dân sự   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/8/2000, Tổng cục địa chính ban hành Thông tư 1248/2000/TT-TCĐC sửa đổi điểm 6 Mục I Thông tư 1417/1999/TT-TCĐC hướng dẫn Nghị định 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Cụ thể,

Sửa đổi, bổ sung điểm 6 Mục I:

Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn tại điểm 6 Mục I của Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

"6. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất thực hiện các quyền

Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục để người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định tại Nghị định số 17/1999/NĐ-CP thì đồng thời trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chứng nhận biến động đất đai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

a. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ sử dụng đất là:

- Tổ chức sử dụng đất;

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng các loại đất tại nội thành phố, nội thị xã và đất ở, đất chuyên dùng tại thị trấn.

b. Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ sử dụng đất là:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại nông thôn và tại thị trấn;

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, đất chuyên dùng tại nông thôn"

Từ khóa: Thông tư 1248/2000/TT-TCĐC

364

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46712