• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT về Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2015/TT-BKHĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 28/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/11/2015   Số công báo: Từ số 1115 đến số 1116
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

DN sử dụng nhiều lao động nữ có thể được ưu tiên vay vốn

Ngày 28/10/2015, Bộ KHĐT đã ban hành Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa. 

Thông tư 13/2015 bao gồm 03 chương, 11 điều, 01 Phụ lục. Theo nội dung của Thông tư này thì về nguyên tắc, Quỹ sẽ ưu tiên hỗ trợ DN thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần tăng thu nhâp, tạo việc làm cho NLĐ. Việc hỗ trợ của quỹ phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch, bình đẳng.

Chương II quy định chi tiết về Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa. 

Theo đó, sẽ có 3 nhóm lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ là Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Doanh nghiệp có dự án thuộc 3 nhóm lĩnh vực này và đáp ứng các tiêu chí về doanh nghiệp nhỏ và vừa (cũng như đáp ứng các điều kiện tại điều 7 Quyết định 601/QĐ-TTg năm 2013) sẽ được vay vốn từ quỹ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn có thể được ưu tiên hỗ trợ nếu đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí tại điều 7 của Thông tư 13/2015 như: (1) sản phẩm chất lượng cao, vật liệu, năng lượng mới; (2) đổi mới trang thiết bị, công nghệ mới, công nghệ cao; (3) tạo nhiều việc làm, nhiều lao động nữ; sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; (4) sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...

Trong các tiêu chí này thì năng lực, kinh nghiệm quản trị điều hành của người quản lý DN và lịch sử, uy tín tín dụng của DN cũng là một nội dung để xem xét, đánh giá.

Chương III của Thông tư 13 đã nêu rõ trách nhiệm của DN được vay vốn của Quỹ. Theo đó, DN phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn, tình hình sử dụng vốn vay cho Quỹ và Ngân hàng.

DN được vay vốn chịu sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng về việc sử dụng vốn vay để thực hiện dự án đầu tư, phương án SX, kinh doanh đã được phê duyệt. 

Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/12/2015. 

Từ khóa: Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT

612

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
294527