• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Khấu hao tài sản cố định

 

Thông tư 13-TC/ĐTXD-1985 hướng dẫn trích lập và sử dụng quỹ khấu hao cơ bản để lại cho xí nghiệp và sửa đổi một số điểm trong chế độ khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 13-TC/ĐTXD
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13-TC/ĐTXD   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Hồ Tế
Ngày ban hành: 10/03/1985   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/07/1985   Số công báo: Số 13
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 13-TC/ĐTXD

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
44631