• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Thông tư 130/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 130/1999/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/1999/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 10/11/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/01/2000   Số công báo: Số 1
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/11/1999, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Cụ thể,

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 05 tháng l năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, phạm vi áp dụng thí điểm một số chính sách tài chính quy định tại Thông tư này bao gồm: các xã Sa Loong, Bờ Y, Đăk Sú, Đăk Nông, Đăk

Dục và thị trấn Plei Kần thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh KonTum (dưới đây gọi tắt là khu vực cửa khẩu Bờ Y).

Đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi về tài chính quy định trong Thông tư này, là các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu Bờ Y phù hợp với các quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

a) Các nhà đầu tư trong nước bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp nhà nước; cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa dân tộc được thành lập và hoạt động hợp pháp; doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; cá nhân, nhóm kinh doanh được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 66/HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; mua cổ phần, góp vốn vào các doanh nghiệp Việt Nam.

b) Các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam dưới các hình thức: doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn dầu tư nước ngoài; bên nước ngoài tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), và Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; và các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 1999. Bãi bỏ mọi quy định trước đây về chế độ tài chính đã áp dụng tại khu vực cửa khẩu Bờ Y trái với hướng dẫn tại Thông tư này.

Từ khóa: Thông tư 130/1999/TT-BTC

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
55762