• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn việc sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 138/2015/TTLT-BTC-BQP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Tiến Dũng, Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 01/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/11/2015   Số công báo: Từ số 1079 đến số 1080
Lĩnh vực: Đất đai, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/09/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn việc sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Phương án tổng thể sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

1. Phương án tổng thể sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được lập theo địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo nhóm phương án sắp xếp.

2. Nhóm phương án sắp xếp:

a) Giữ lại tiếp tục sử dụng vào mục đích quốc phòng: Áp dụng đối với các cơ sở nhà, đất đang sử dụng đúng mục đích (kể cả các cơ sở nhà, đất được giao để sử dụng vào mục đích quốc phòng nhưng tạm thời chưa sử dụng), đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, biên chế sử dụng nhà, đất quốc phòng;

b) Chuyển mục đích sử dụng từ đất quốc phòng sang mục đích khác (bao gồm cả phần diện tích đất thu hồi vào mục đích an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng) để tạo nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 69/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây gọi là Quyết định số 69/2014/QĐ-TTg);

c) Chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật: Áp dụng đối với các cơ sở nhà, đất thỏa mãn các điều kiện chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xử lý theo quy định về nhà ở, đất ở quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và các cơ sở nhà, đất hoặc một phần diện tích của các cơ sở nhà, đất không có nhu cầu giữ lại tiếp tục sử dụng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Đối với các cơ sở nhà, đất xử lý theo các phương án quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này mà có diện tích đã bố trí làm nhà ở, đất ở nhưng không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh không đúng quy định thì phải di dời các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở, đất ở, chấm dứt việc sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh không đúng quy định.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BTC-BQP

950

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
294575