• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Thông tư 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2017/TT-BXD   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 28/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/01/2018   Số công báo: Từ số 225 đến số 226
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Đây là cách xác định mới về chi phí dịch vụ công ích đô thị được đề cập tại Thông tư 14/2017/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 28/12/2017.

 

Theo đó, khi lập dự toán chi phí quản lý chung về dịch vụ công ích đô thị thì chi phí thu gom chất thải rắn sinh hoạt được xác định bằng tỷ lệ % so với chi phí nhân công trực tiếp, và tối đa là không quá 55% đối với đô thị loại đặc biệt.

Ở các loại đô thị khác, tỷ lệ này được quy định như sau:

  • Đô thị loại I: Tối đa không quá 53%;

  • Đô thị loại II: Tối đa không quá 50%;

  • Đô thị loại III, IV: Tối đa không quá 48%.

Riêng đối với đô thị thực hiện dịch vụ công ích có sử dụng xe, máy, thiết bị thi công > 60% chi phí trực tiếp thì định mức chi phí quản lý chung không vượt quá 5% chi phí thiết bị thi công.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư 14/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/02/2018, thay thế Thông tư 06/2008/TT-BXD.

Từ khóa: Thông tư 14/2017/TT-BXD

768

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
336711