• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí


Thông tư 140/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-lia-a do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 140/2016/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 140/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 19/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/10/2016   Số công báo: Từ số 1131 đến số 1132
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Mức thu lệ phí cấp phép làm việc trong kỳ nghỉ cho Công dân Niu- Di lân và Ô-xtrây-lia như sau:

  • Cấp mới: 600.000 đồng/lần/người;
  • Cấp lại: 500.000 đồng/lần/người.

Lệ phí trên được thu bằng Đồng Việt Nam.

Tổ chức thu lệ phí có trách nhiệm nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Thông tư 140/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 97/2012/TT-BTC.

Từ khóa: Thông tư 140/2016/TT-BTC

750

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
323697