• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Chế độ công tác phí

Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Thông tư 142/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 23/2007/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi Thông tư 91/2005/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 142/2009/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 142/2009/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 14/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/08/2009   Số công báo: Từ số 365 đến số 366
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/7/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 142/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 23/2007/TT-BTC và sửa đổi Thông tư 91/2005/TT-BTC.

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 7 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC như sau:

“c. Quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước như sau:

- Đối với các đối tượng Lãnh đạo cấp cao (trên cấp Bộ trưởng trở lên) thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class) dành cho đối tượng:

Cán bộ lãnh đạo hưởng bảng lương chức vụ lãnh đạo, hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 128-QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hoặc Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ gồm: Bộ trưởng và các chức danh tương đương; cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên; Phó trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương có hệ số phụ cấp lãnh đạo 1,25; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Hạng ghế thường: Dành cho các chức danh cán bộ, công chức còn lại”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký, thay thế điểm c khoản 7 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC; thay thế điểm 3.1.3 khoản 3 mục II Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005. Những nội dung quy định khác tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính vẫn có hiệu lực thi hành.

Từ khóa: Thông tư 142/2009/TT-BTC

383

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
91412