• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Người Việt Nam ở nước ngoài

 

Thông tư 145/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 71/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 145/2010/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 145/2010/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 23/09/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/10/2010   Số công báo: Từ số 585 đến số 586
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/09/2010, BTC đã ban hành Thông tư 145/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 71/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010.

Sửa đổi, bổ sung tiết 1.2 điểm 1 mục II như sau:

Nguyên tắc lập kế hoạch: kinh phí chi trả cho dịch vụ công ích này được xác định trên cơ sở các khoản chi sau:

- Chi phí thuê 1 đường truyền dẫn kênh riêng quốc tế STM1 tốc độ 155Mbps đi Mỹ và 2 đường truyền dẫn kênh riêng quốc tế STM1 tốc độ 45Mbps đi Anh và Hàn Quốc;

- Chi phí thuê cổng kết nối ra mạng internet, tủ rack, nguồn điện, thuê máy chủ tại Mỹ, Anh và Hàn Quốc;

- Khấu hao tài sản cố định đối với các tài sản trực tiếp sử dụng để cung ứng dịch vụ công ích này.

-Chi phí điện năng trực tiếp cho vận hành thiết bị, mức được hỗ trợ trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh nhưng không vượt quá công suất tiêu thụ điện năng theo thiết kế;

- Chi phí kiểm tra, giám sát, đo lường thường xuyên tình hình chất lượng và mức độ sử dụng dịch vụ. Mức chi phí theo chế độ nhà nước quy định và được hỗ trợ theo thực tế nhưng không vượt quá 3% tổng chi phí hỗ trợ cho dịch vụ này.

Kinh phí chi trả tại khoản 1 Điều này được áp dụng cho năm 2010.

Từ khóa: Thông tư 145/2010/TT-BTC

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
112332