• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Khấu hao tài sản cố định

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành

Tải về Thông tư 147/2016/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 147/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 13/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).

 

Theo đó, Thông tư có một số điểm mới như sau:

 • Không được hạch toán TSCĐ và trích khấu hao nếu không tách riêng diện tích để bán, cho thuê đối với tài sản là nhà hỗn hợp.
 • TSCĐ hữu hình được phân thành 07 loại:
  • Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc;
  • Loại 2: Máy móc, thiết bị;
  • Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;
  • Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý;
  • Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm;
  • Loại 6: Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng.
  • Loại 7: Các loại tài sản cố định khác.
 • TSCĐ loại 6 khi nhượng bán, thanh lý phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và được hạch toán giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tư 147/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Từ khóa: Thông tư 147/2016/TT-BTC

2.989

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327129