• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Thông tư 15/2012/TT-BTC về mẫu tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 15/2012/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2012/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/02/2012   Số công báo: Từ số 169 đến số 170
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/02/2012, BTC đã ban hành Thông tư 15/2012/TT-BTC về mẫu tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu. 

Ban hành kèm theo Thông tư này:

- Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm:

+ Tờ khai hàng hóa xuất khẩu(mẫu HQ/2012-XK);

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu(mẫu HQ/2012-NK);

- Mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm:

Phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu (mẫu HQ/2012-PLXK);

Phụ lục tờ khai hàng hoá nhập khẩu (mẫu HQ/2012-PLNK);

Mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung (mẫu HQ/2012-TKSĐBS) dùng chung cho cả xuất khẩu, nhập khẩu;

Phiếu ghi kết quả kiểm tra (mẫu HQ/2012-PGKQKT) dùng chung cho cả tờ khai hàng hoá xuất khẩu và tờ khai hàng hoá nhập khẩu;

Các mẫu biểu quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này được in mực đen, trên giấy trắng khổ A4; người sử dụng có thể tự in trên hệ thống thông tin khai hải quan, từ trang website của cơ quan Hải quan.

Từ khóa: Thông tư 15/2012/TT-BTC

483

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134646