Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 152/1998/TTLT-TC-NN hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính dự án "Tăng cường phục hồi rừng theo phương thức nông lâm kết hợp tại Tây bắc Việt Nam" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 152/1998/TTLT-TC-NN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính   Người ký: Lê Thị Băng Tâm, Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 26/11/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/11/1998, Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn ban hành Thông tư 152/1998/TTLT-TC-NN hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính dự án "Tăng cường phục hồi rừng theo phương thức nông lâm kết hợp tại Tây bắc Việt Nam" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Khoản viện trợ không hoàn lại 1.375.000.000 Yên Nhật của Chính phủ Nhật cho Chính phủ Việt Nam là nguồn vốn của Ngân sách Nhà nước đầu tư cho dự án "Tăng cường phục hồi rừng theo phương thức nông lâm kết hợp tại Tây bắc Việt Nam" phải được quản lý theo Luật Ngân sách Nhà nước, và theo chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La và Lai Châu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước phần dự án thuộc địa phương mình, có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án "Tăng cường phục hồi rừng theo phương thức nông lâm kết hợp tại Tây bắc Việt Nam" quản lý và sử dụng nguồn vốn này theo những nội dung quy định tại Thông tư số 30/TC-VT ngày 12.6.1997 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại.

3. Khoản viện trợ không hoàn lại 1.375.000.000 Yên Nhật dành cho việc mua sắm và vận chuyển các trang thiết bị đến các trung tâm huyện của hai tỉnh Sơn La và Lai châu phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng sử dụng viện trợ như đã cam kết với Chính phủ Nhật Bản được thể hiện trong văn kiện dự án.

92