• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Thông tư 16/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2018/TT-NHNN   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 31/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/08/2018   Số công báo: Từ số 843 đến số 844
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 16/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN. Đáng chú ý là nội dung về tỷ giá để tính toán các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong tín dụng ngân hàng.

 

Theo đó, tỷ giá quy đổi các loại ngoại tệ sang đồng Việt Nam được quy định như sau:

  • Vào ngày làm việc không phải ngày làm việc cuối tháng, cuối quý, cuối năm: Áp dụng theo quy định của NHNN về tỷ giá hạch toán tại hệ thống tài khoản kế toán các TCTD;

  • Vào ngày làm việc là ngày làm việc cuối tháng, cuối quý, cuối năm: Áp dụng theo chế độ báo cáo tài chính của các TCTD và quy định của NHNN về tỷ giá quy đổi Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng, quý, năm bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam (đối với ngân hàng hạch toán bằng đồng Việt Nam) hoặc tỷ giá chuyển đổi báo cáo tài chính bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam (đối với ngân hàng hạch toán bằng ngoại tệ).

Xem thêm tại Thông tư 16/2018/TT-NHNN có hiệu lực ngày 31/7/2018.

Từ khóa: Thông tư 16/2018/TT-NHNN

440

Thành viên
Đăng nhập bằng Google