• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam


 

Thông Tư 179/2001/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 34/2000/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Thông tư 179/2001/TT-BQP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 179/2001/TT-BQP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Phạm Văn Trà
Ngày ban hành: 22/01/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/04/2001   Số công báo: Số 13
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/01/2001, Bộ Quốc phòng ban hành Thông Tư 179/2001/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 34/2000/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khu vực biên giới.

Khu vực biên giới đất liền quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/CP bao gồm các xã, phường, thị trấn có địa giới hành chính tiếp giáp với đường biên giới quốc gia trên đất liền (sau đây gọi tắt là xã biên giới và được ghi trong phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này).

Thông Tư 179/2001/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 06/02/2001.

Từ khóa: Thông tư 179/2001/TT-BQP

711

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47350