• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông tư 183/2012/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 183/2012/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 183/2012/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/10/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/11/2012   Số công báo: Từ số 653 đến số 654
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Hải quan 2012, BTC đã ban hành Thông tư 183/2012/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Ban hành kèm theo Thông tư này:

+ Mẫu tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan;

+ Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan;

+ Quy định việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Thông tư 183/2012/TT-BTC này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013, thay thế mẫu tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan ban hành kèm Quyết định 1473/2002/QĐ-TCHQ.

Từ khóa: Thông tư 183/2012/TT-BTC

427

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
150743