• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông tư 186/2012/TT-BTC quy định mẫu, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 186/2012/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 186/2012/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/11/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/11/2012   Số công báo: Từ số 657 đến số 658
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Hải quan 2001, sửa đổi năm 2005, ngày 02/11/2012, BTC đã ban hành Thông tư 186/2012/TT-BTC quy định mẫu, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh.

Ban hành kèm theo Thông tư này

+ Mẫu tờ khai hàng hóa quá cảnh;

+ Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh;

+ Phụ lục hướng dẫn ghi các tiêu thức trên tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh.

Quy định sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh

+ Người khai hải quan có thể kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai hoặc kê khai theo định dạng chuẩn của tờ khai, phụ lục tờ khai trên máy tính và nội dung kê khai được in ra trên tờ khai (HQ/2012-QC), phụ lục tờ khai (HQ/2012-PLQC).

+ Người khai hải quan khi kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai và cán bộ, công chức hải quan khi đăng ký sổ tờ khai, xác nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, ký tên trên tờ khai, phụ lục tờ khai chỉ được sử dụng một loại mực, không dùng loại mực đỏ, bút chì hoặc các thứ mực dễ phai, không thể hiện rõ nội dung kê khai, đăng ký, xác nhận, không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã kê khai, đăng ký, xác nhận trên tờ khai, phụ lục tờ khai.

Thông tư 186/2012/TT-BTC này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012, bãi bỏ khoản 8, Điều 1 Quyết định 1473/2002/QĐ-TCHQ.

Từ khóa: Thông tư 186/2012/TT-BTC

435

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
150889