• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Thông tư 190/2011/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 190/2011/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/2011/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/12/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/01/2012   Số công báo: Từ số 131 đến số 132
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Hải quan 2001, sửa đổi năm 2005, ngày 20/12/2011, BTC đã ban hành Thông tư 190/2011/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch.

Ban hành kèm theo Thông tư nàylà:

+ Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (ký hiệu là HQ/2011-PMD);

+ Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (ký hiệu là PLHQ/2011-PMD);

Thông tư 190/2011/TT-BTC này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2012, bãi bỏ khoản 1, Điều 1 Quyết định 1473/2002/QĐ-TCHQ.

Từ khóa: Thông tư 190/2011/TT-BTC

492

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133539