• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thú y


 

Thông tư 196/2010/TT-BTC tạm hoãn thời gian thực hiện Thông tư 136/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 196/2010/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 196/2010/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/12/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/12/2010   Số công báo: Từ số 727 đến số 728
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 196/2010/TT-BTC tạm hoãn thời gian thực hiện Thông tư 136/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Tạm hoãn thời gian thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y và Quyết định số 20/2006/QĐ-BTC ngày 31/3/2006 sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 trong thời gian tạm hoãn thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2010 đến hết quý II năm 2011.

Từ khóa: Thông tư 196/2010/TT-BTC

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
115544