• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2015/TT-BKHĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 01/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/12/2015   Số công báo: Từ số 1233 đến số 1234
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Từ ngày 15/01/2016, mẫu đăng ký doanh nghiệp sẽ áp dụng theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT được ban hành ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, ban hành 85 biểu mẫu đăng ký kinh doanh.

Mã số đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:

  • 02 ký tự đối với mã cấp tỉnh;
  • 01 ký tự đối với mã cấp huyện;
  • 01 ký tự, 8 = hộ kinh doanh đối với mã loại hình;
  • Đồng thời số thứ tự hộ kinh doanh gồm 06 ký tự, từ 000001 đến 999999.

Thực hiện việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định tại điều 6 Thông tư này. Phải thông báo bằng văn bản đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong vòng 30 ngày kể từ khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho giấy chứng nhận đầu tư khi không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo việc vi phạm của doanh nghiệp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới trụ sở chính doanh nghiệp và đăng tải thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng hai ngày làm việc. Đồng thời, trong vòng 02 ngày làm việc từ ngày ra quyết định hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo khôi phục tình trạng pháp lý doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các thông tin trên Cổng thông tin quốc gia.

Việc khôi phục tình trạng pháp lý doanh nghiệp tại Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Thông tư này.

Cần phải hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi phát hiện nội dung không giống trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trong vòng 03 ngày nhận được giấy đề nghị của doanh nghiệp Phòng đăng ký kinh doanh phải cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng đăng ký kinh doanh cũng cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp Phòng đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung sai sót thì trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông báo về việc hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2016 và thay thế Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

Từ khóa: Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

16.416

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298026