• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

Thông tư 20/2015/TT-NHNN Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Tải về Thông tư 20/2015/TT-NHNN
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2015/TT-NHNN   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 28/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/11/2015   Số công báo: Từ số 1141 đến số 1142
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 156/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước, ngày 28/10/2015, Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 20/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức.

Thông tư gồm 6 chương, 27 điều quy định về việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài gồm:

-Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối. 

-Tổ chức kinh tế.

-Tổ chức khác theo quy định.

Theo đó, các tổ chức tín dụng được phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài khi được phép thực hiện các hoạt động ngoại hối ở nước ngoài theo Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài tổ chức tín dụng được phép được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo các nội dung quy định trong Giấy phép.

Đồng thời, người cư trú là tổ chức kinh tế được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép trong các trường hợp:

- Để đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật nước sở tại.

- Phục vụ cho hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

- Để thực hiện khoản vay nước ngoài theo thỏa thuận với bên cho vay nước ngoài.

- Để thực hiện các cam kết với bên nước ngoài.

- Để thực hiện các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng với bên nước ngoài bao gồm hợp đồng thầu xây dựng ở nước ngoài; hợp đồng mua bán tàu với bên nước ngoài; các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng khác với bên nước ngoài.

Hồ sơ, thủ tục cấp phép, sửa đổi giấy phép được quy định chi tiết tại Chương 2, 3 Thông tư này.

Thời hạn của Giấy phép được xem xét căn cứ vào: Thời hạn hiệu lực của văn bản, hợp đồng, các cam kết, tiếp nhận viện trợ…

Theo đó, giấy phép và Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép của tổ chức tự động hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Hết thời hạn sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài;

- Tổ chức không mở tài khoản sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép;

- Hợp đồng, cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài bị hủy bỏ; văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài ngừng hoạt động khi chưa hết thời hạn hoạt động của tài khoản;

- Văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của bên đi vay hết hiệu lực;

- Tổ chức đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép mở tài khoản ngoại tệ để đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài nhưng cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài có văn bản thông báo từ chối không cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài trong thời gian Giấy phép còn hiệu lực;

- Tổ chức bị chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc văn bản có giá trị tương đương.

Đồng thời, giấy phép của tổ chức bị thu hồi khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép của tổ chức.

Thông tư 20/2015/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2015 đồng thời bãi bỏ Điều 2 Thông tư 25/2011/TT-NHNN.

Từ khóa: Thông tư 20/2015/TT-NHNN

1.189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
294646