• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp

Văn bản pháp luật về Quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 03/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/03/2016   Số công báo: Từ số 205 đến số 206
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/02/2016, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH), bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp.

Tiền lãi chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được xác định theo phương pháp

Số tiền lãi phải thu phát sinh trong tháng (n) = Số tiền chậm đóng lũy kế đến cuối tháng (n-2) x Lãi suất chậm đóng (%/tháng)

Lãi suất mức lãi suất bình quân tính theo tháng do BHXH Việt Nam thông báo đầu năm

Khi trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp truy thu số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng ngoài việc truy thu số tiền trốn đóng

  • Mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016 khi toàn bộ thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016.
  • Mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm khi thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/ 2016.

Số tiền lãi chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải thu trong tháng gồm số tiền lãi chậm đóng lũy kế đến cuối tháng trước liền kề chuyển sang và số tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền chậm đóng phát sinh trong tháng.

Thông tư này cũng quy định Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp theo phương thức ký hợp đồng với tổ chức làm đại lý chi trả;  Quản lý và sử dụng kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa sử dụng hết từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; Chi phí quản lý đối với BHXH Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Chi phí quản lý đối với tổ chức bảo hiểm thất nghiệp

Chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến cuối năm 2014 còn thừa hoặc thiếu ối với số tiền ngân sách địa phương hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

  • Trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp chuyển về cho BHXH cấp tỉnh để nộp trả ngân sách địa phương khi số tiền cấp cao hơn số tiền hỗ trợ.
  • Cấp bổ sung cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi số tiền cấp nhỏ hơn số phải hỗ trợ theo quy định

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với khoản chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị sử dụng lao động đến cuối năm 2014. Việc hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP từ 2015.

Thông tư 20/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2016 và áp dụng từ năm ngân sách 2016.Thông tư này thay thế Thông tư số 134/2011/TT-BTC và Thông tư số 96/2009/TT-BTC.

Từ khóa: Thông tư 20/2016/TT-BTC

4.677

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
299101