• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Thông tư về Ngân hàng, tiền tệ

Thông tư 20/2017/TT-NHNN về quy định bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2017/TT-NHNN   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/01/2018   Số công báo: Từ số 47 đến số 48
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Đây là một trong những nguyên tắc cần ghi nhớ được nhắc đến tại Thông tư 20/2017/TT-NHNN về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.

 

Theo đó, trong giao dịch bán khoản phải thu, bên bán (công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính) không được bán khoản phải thu trong trường hợp:

 • Bên mua là công ty con của mình;

 • Bên bán và bên thuê tài chính có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được bán khoản phải thu;

 • Khoản phải thu được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm bán, trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán khoản phải thu.

Ngoài ra, bên bán phải có quy định nội bộ về hoạt động bán khoản phải thu trước khi thực hiện bán với các quy định:

 • Phân cấp thẩm quyền;
 • Phương thức bán khoản phải thu;
 • Quy trình bán khoản phải thu;
 • Quy trình định giá khoản phải thu;
 • Quy trình bán đấu giá khoản phải thu trong trường hợp tự đấu giá khoản phải thu.

Xem thêm Thông tư 20/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 12/02/2018, thay thế Thông tư 09/2006/TT-NHNN ngày 23/10/2006.

Từ khóa: Thông tư 20/2017/TT-NHNN

323

Thành viên
Đăng nhập bằng Google