• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 205/2010/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 205/2010/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/12/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/01/2011   Số công báo: Từ số 21 đến số 22
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Hải quan 2001, sửa đổi năm 2005, ngày 15/12/2010, BTC đã có Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Nội dung Thông tư này hướng dẫn việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế và thống kê đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Một số nội dung đáng chú ý:

Nguyên tắc xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu.

Trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F) phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Phương pháp xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu.

+ Giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hoá đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hoá thực xuất khẩu.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp pháp hoặc nội dung giữa các chứng từ có mâu thuẫn thì cơ quan hải quan xác định trị giá tính thuế căn cứ vào trình tự các nguồn thông tin quy định tại khoản 5 Điều21 Thông tư này và các chứng từ, tài liệu kèm theo, bao gồm:

- Tờ khai hải quan của hàng hoá xuất khẩu giống hệt, hàng hoá xuất khẩu tương tự làm cơ sở xác định trị giá tính thuế; hoặc/và

- Hoá đơn bán hàng của hàng hoá xuất khẩu giống hệt, hàng hoá xuất khẩu tương tự do Bộ Tài chính phát hành hoặc cho phép sử dụng; hoặc/và

- Các chứng từ dùng để quy đổi về giá FOB, giá DAF sử dụng để xác định trị giá tính thuế.

Nguyên tắc xác định trị giá tính thuế

Trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Phương pháp xác định trị giá tính thuế.

Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế bao gồm:

+ Phương pháp trị giá giao dịch;

+ Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt;

+ Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự;

+ Phương pháp trị giá khấu trừ;

+ Phương pháp trị giá tính toán;

Thông tư 205/2010/TT-BTC này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/1/2011, thay thế Thông tư 40/2008/TT-BTC, Điều 21 Thông tư 222/2009/TT-BTC.

Từ khóa: Thông tư 205/2010/TT-BTC

1.337

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
116271