• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế


 

Thông tư 21-BYT-TT-1964 hướng dẫn chấn chỉnh tổ chức các Phòng Y tế thành phố thuộc tỉnh, các huyện, khu phố, thị xã và thống nhất lãnh đạo giữa Phòng Y tế với các bệnh viện hoặc bệnh xá do Bộ Y Tế ban hành

Tải về Thông tư 21-BYT-TT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21-BYT-TT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Phạm Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 30/06/1964   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/09/1964   Số công báo: Số 29
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 21-BYT-TT

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
19924