• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


 

Thông tư 22/2009/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc do Bộ Y tế ban hành

Tải về Thông tư 22/2009/TT-BYT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2009/TT-BYT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Cao Minh Quang
Ngày ban hành: 24/11/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/01/2010   Số công báo: Từ số 1 đến số 2
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/11/2009, căn cứ Luật dược, Nghị định 79/2006/NĐ-CP, Bộ y tế ban hành Thông tư 22/2009/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc.

Thông tư gồm 6 chương, 41 điều quy định việc đăng ký thuốc dùng cho người lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư này này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có các hoạt động liên quan đến đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Thông tư này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Thông tư này bãi bỏ Quyết định 3121/2001/QĐ-BYT ban hành Quy chế đăng ký thuốc, Quyết định số 4012/2003/QĐ-BYT  ban hành Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế và Quyết định 3947/2004/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế”.

Các hồ sơ đăng ký thuốc nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được thẩm định và cấp số đăng ký theo Quy chế đăng ký thuốc ban hành kèm theo Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 và Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 4012/2003/QĐ-BYT ngày 30/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thông tư 22/2009/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2009.

Từ khóa: Thông tư 22/2009/TT-BYT

1.206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
99856