• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2018/TT-BGDĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 28/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/09/2018   Số công báo: Từ số 911 đến số 912
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

 

Theo đó, tại Thông tư này quy định các cơ quan, đơn vị trong ngành giáo dục khi xét thi đua, khen thưởng thì không áp đặt chỉ tiêu thi đua, phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể, cá nhân theo quy định.

Ngoài ra, việc xét thi đua, khen thưởng còn phải tuân theo một số yêu cầu sau đây:

  • Việc xét thi đua, khen thưởng phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được gắn với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân;

  • Số lượng công chức, viên chức, người lao động được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các hình thức khen thưởng cấp Bộ đảm bảo không quá 1/3 là cán bộ quản lý;

  • Không xét khen thưởng các tập thể, cá nhân, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu có tập thể hoặc cá nhân thuộc quyền quản lý vi phạm trong quá trình làm nhiệm vụ.

Xem thêm tại Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 14/10/2018.

Từ khóa: Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT

1.062

Thành viên
Đăng nhập bằng Google