• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Thông tư 23/2015/TT-BKHCN
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2015/TT-BKHCN   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 13/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/11/2015   Số công báo: Từ số 1153 đến số 1154
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Chỉ nhập khẩu thiết bị qua sử dụng không quá 10 năm

Ngày 13/11/2015, Bộ KHCN đã ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Thông tư 23/2015 bao gồm 04 Chương, 16 Điều, quy định tiêu chí, hồ sơ, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng có mã số HS thuộc Chương 84 và Chương 85) nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước mà không thuộc các Danh mục hàng hóa cẩm nhập khẩu do Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định.

Thông tư 23/2015 này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:

- Quá cảnh; chuyển khẩu;

- Tạm nhập, tái xuất (trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư); tạm xuất, tái nhập;

- Thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với nước ngoài;

- Nhận chuyển giao trong nước từ doanh nghiệp trong các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất (không thuộc khu chế xuất); giữa các doanh nghiệp trong các khu chế xuất với nhau;

- Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nước chưa sản xuất được; nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo yêu cầu của các Bộ quản lý chuyên ngành;

- Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Máy móc, thiết bị thuộc ngành in, mã số HS 84.40 đến 84.43;

- Các trường hợp được Chính phủ, Thủ tướng cho phép nhập khẩu.

Theo Thông tư 23/2015 này, về nguyên tắc, không được phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường, do Bộ KHCN công bố trên Cổng thông tin điện tử.

Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp thực hiện giám định thiết bị đã qua sử dụng từ nước xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa về cảng Việt Nam mới thực hiện giám định, doanh nghiệp nhập khẩu được áp dụng chế độ đưa hàng về bảo quản theo quy định của Thông tư này.

Yêu cầu về nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

Chương II của Thông tư 23 tập trung quy định yêu cầu về nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng, bao gồm yêu cầu chung và các yêu cầu cụ thể.

Về yêu cầu chung, thiết bị đã qua sử dụng khi nhập khẩu phải phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về yêu cầu cụ thể, thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng 02 tiêu chí sau:

Một là, tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;

Hai là, được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của QCVN hoặc TCVN hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoặc dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng 02 yêu cầu cụ thể về tuổi thiết bị và tiêu chuẩn sản xuất.

Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có thể lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ đối với thiết bị đã qua sử dụng trong hồ sơ dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Riêng đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng, chỉ được nhập khẩu khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu.

Bên cạnh đó, trong trường hợp cần thiết, tùy thuộc đặc thù của từng ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành quy định yêu cầu về tuổi thiết bị thấp hơn 10 năm và thông báo cho Bộ KHCN biết để thống nhất quản lý.

Trong trường hợp đặc biệt, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, căn cứ hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ KHCN phối hợp với các Bộ, ngành xem xét, quyết định.

Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu và giám định thiết bị đã qua sử dụng sẽ thực hiện theo quy định ở Chương III của Thông tư 23.

Thông tư 23 cũng nêu rõ các đơn vị, tổ chức giám định các thiết bị công nghệ được phép nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm: tổ chức giám định trong nước (đã đăng ký hoạt động theo Luật Thương mại) hoặc tổ chức giám định nước ngoài (đã đăng ký hoạt động theo luật pháp nước sở tại nơi tổ chức giám định đăng ký hoạt động giám định) có chức năng giám định máy móc, thiết bị. 

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, thay thế : Thông tư 20/2014/TT-BKHCN; Thông báo 2527/TB-BKHCN năm 2012.

Khi áp dụng Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, cần lưu ý, trong trường hợp các hợp đồng mua bán đã được ký kết và thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu đã được đưa lên phương tiện vận chuyển trước ngày 01/07/2016 thì không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư 23 này.

Từ khóa: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN

6.340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295451