• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí


Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 232/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/12/2016   Số công báo: Từ số 1237 đến số 1238
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Theo Thông tư 232/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch thì từ ngày 01/01/2017, mức thu phí mã số mã vạch được quy định như sau:

 

Đối với phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch:

 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 là 1.000.000 đồng/mã;
 • Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN) là 300.000/mã;
 • Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) là 300.000/mã;

Đối với phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm:

 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 từ 500.000 đồng/năm đến 2.000.000 đồng/năm;
 • Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN) và Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) là 200.000 đồng/năm.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về mức thu phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài.

Xem chi tiết tại Thông tư 232/2016/TT-BTC, thay thế Thông tư 88/2002/TT-BTCThông tư 36/2007/TT-BTC.

Từ khóa: Thông tư 232/2016/TT-BTC

402

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
322502