• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hiệp định thương mại


 

Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tải về Thông tư 24/2012/TT-BCT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2012/TT-BCT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 17/09/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/10/2012   Số công báo: Từ số 617 đến số 618
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/9/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Bổ sung danh mục các tổ chức cấp C/O tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN như sau:

Số thứ tự: 55, tên đơn vị: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, mã số: 81

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2012.

Từ khóa: Thông tư 24/2012/TT-BCT

403

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
147868