• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2014/TTLT-BYT-BTC   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế   Người ký: Trương Chí Trung, Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 14/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/08/2014   Số công báo: Từ số 745 đến số 746
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/7/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2014/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Cụ thể,

- Sửa đổi, bổ sung các Khoản 10, 11 và Khoản 13 Điều 1

- Sửa đổi Điểm a Khoản 2 và bổ sung Khoản 6 Điều 8

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 11

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều 15

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 24

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC

458

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240548