• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật điện lực


 

Thông tư 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải về Thông tư 25/2013/TT-BCT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2013/TT-BCT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 29/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/12/2013   Số công báo: Từ số 847 đến số 848
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Điện lực 2004, sửa đổi năm 2012, BCT đã ban hành Thông tư 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Thông tư 25/2013/TT-BCT này quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, thời hạn và mẫu của giấy phép hoạt động điện lực.

Nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực

Giấy phép hoạt động điện lực chỉ cấp cho tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện đối với từng lĩnh vực được quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và tuân thủ quy định tại Thông tư này.

Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực sau: Tư vấn chuyên ngành điện lực, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện.

Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức để thực hiện hoạt động phát điện đối với từng nhà máy điện.

Phạm vi hoạt động của giấy phép hoạt động điện lực

+ Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực có phạm vi hoạt động trong cả nước.

+ Giấy phép phát điện có phạm vi hoạt động cho từng nhà máy điện.

+ Giấy phép truyền tải điện, phân phối điện có phạm vi hoạt động trong phạm vi quản lý, vận hành lưới điện cụ thể.

+ Giấy phép bán buôn, bán lẻ điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi địa giới hành chính cụ thể.

+ Giấy phép xuất, nhập khẩu điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi cụ thể của điểm giao nhận điện năng.

Thông tư 25/2013/TT-BCT này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/ 2013. Quyết định 32/2006/QĐ-BCN.

Từ khóa: Thông tư 25/2013/TT-BCT

604

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
211553