• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


Văn bản pháp luật về Thẩm định đánh giá tác động môi trường

 

Thông tư 26/2011/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông tư 26/2011/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2011/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 18/07/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/08/2011   Số công báo: Từ số 459 đến số 460
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2005, ngày 18/07/2011, Bộ TNMT đã ban hành Thông tư 26/2011/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Điều kiện, tiêu chí lựa chọn các chức danh của hội đồng thẩm định

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hội đồng phải là người có chuyên môn về môi trường với ít nhất 07 năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học, ít nhất 05 năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ, ít nhất 03 năm kinh nghiệm nếu có bằng tiến sỹ hoặc phải là lãnh đạo của cơ quan tổ chức việc thẩm định hoặc cơ quan thường trực thẩm định.

Ủy viên phản biện phải là người có chuyên môn về môi trường hoặc phù hợp với lĩnh vực của dự án (trong đó phải có ít nhất 01 Ủy viên phản biện có chuyên môn về môi trường) với ít nhất 05 năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học, ít nhất 03 năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ, ít nhất 01 năm kinh nghiệm nếu có bằng tiến sỹ.

Ủy viên thư ký phải là cán bộ của cơ quan thường trực thẩm định.

Ủy viên hội đồng phải là người có chuyên môn về môi trường hoặc phù hợp với lĩnh vực của dự án với ít nhất 03 năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học, ít nhất 02 năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ, hoặc có bằng tiến sỹ.

Điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định

Phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

+ Có sự tham gia từ 2/3 trở lên số lượng thành viên hội đồng thẩm định theo quyết định thành lập, trong đó bắt buộc phải có: Chủ tịch hội đồng hoặc Phó Chủ tịch hội đồng trong trường hợp Chủ tịch hội đồng vắng mặt, ít nhất 01 Uỷ viên phản biện và Ủy viên thư ký.

+ Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án hoặc người được cấp có thẩm quyền của chủ dự án ủy nhiệm tham gia.

+ Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: Thông tư 26/2011/TT-BTNMT

1.746

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
127292