• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2016/TT-BLĐTBXH   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/11/2016   Số công báo: Từ số 1175 đến số 1176
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Chế độ tiền lương và thưởng của người lao động (NLĐ) trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước được hướng dẫn tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH.

 

Theo Thông tư, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động (NSLĐ) và lợi nhuận công ty (LNCT) để loại trừ khi xác định tiền lương của NLĐ, bao gồm:

 • Về phía Nhà nước:
  • Điều chỉnh giá, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, vốn nhà nước, cơ chế chính sách;
  • Yêu cầu công ty di dời, thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng đến chỉ tiêu NSLĐ và NLCT.
 • Về phía Công ty:
  • Thực hiện nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội, cân đối cung cầu;
  • Tiếp nhận/ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với doanh nghiệp tái cơ cấu, xử lý và tái cơ cấu nợ;
  • Đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng khấu hao;
  • Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh.

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 15/10/2016. Chế độ quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Từ khóa: Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH

2.611

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
315732