• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Thông tư 260/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn Chỉ thị 43/1998/CT-TTg về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong lĩnh vực có sử dụng Công nghệ thông tin do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Tải về Thông tư 260/1999/TT-BKHCNMT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 260/1999/TT-BKHCNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường   Người ký: Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành: 01/03/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/1999   Số công báo: Số 14
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/01/1999, Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành Thông tư 260/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn Chỉ thị 43/1998/CT-TTg về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong lĩnh vực có sử dụng Công nghệ thông tin.

QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Đối tượng thi hành Thông tư này là các Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , các Tổng Công ty và các doanh nghiệp lớn của Nhà nước  và các đơn vị có sử dụng máy tính hoặc các thiết bị điều khiển  điện tử có xử lý dữ liệu ngày, tháng,  năm ( Sau đây gọi tắt là các Đơn vị )

2. Thủ trưởng các Đơn vị chịu trách nhiệm về các hậu quả của “Sự cố năm 2000” nếu để xảy ra trong phạm vi, lĩnh vực và thẩm quyền quản lý của mình.

3. Kinh phí cho việc khắc phục "Sự  cố năm 2000 " do các Đơn vị tự chịu trách nhiệm từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, các nguồn vốn của Đơn vị và các nguồn vốn huy động khác. Trừ những trường hợp đặc biệt vượt quá thẩm quyền của Đơn vị sẽ đề nghị Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo khắc phục " Sự cố năm 2000 " xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Từ khóa: Thông tư 260/1999/TT-BKHCNMT

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
19662