• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông tư liên tịch 28/2005/TTLT/BTC-VPCP hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII năm 2005 do Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 28/2005/TTLT/BTC-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2005/TTLT/BTC-VPCP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ   Người ký: Huỳnh Thị Nhân, Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 12/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/04/2005   Số công báo: Số 19
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/4/2005, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 28/2005/TTLT/BTC-VPCP hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII năm 2005. Cụ thể,

Thông tư này hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII năm 2005.

Kinh phí tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Cơ quan, đơn vị tổ chức, phục vụ Đại hội Thi đua toàn quốc có trách nhiệm sử dụng kinh phí đư­ợc giao đúng mục đích theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và theo qui định  tại Thông tư này.

Nguồn kinh phí tổ chức đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII bao gồm:

- Ngân sách Nhà nước;

- Nguồn khác (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần báo cáo về Ban tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII – Văn phòng Chính phủ để được kịp thời giải quyết.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 28/2005/TTLT/BTC-VPCP

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
53335