• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí

Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 293/2016/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 293/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/01/2017   Số công báo: Từ số 19 đến số 20
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Đây là nội dung mới được đề cập tại Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.


Theo đó, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành gồm xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự (gọi chung là ô tô).

Ngoài các trường hợp không chịu phí sử dụng phí đường bộ theo quy định hiện hành, từ ngày 01/01/2017 bổ sung thêm 02 trường hợp gồm:

  • Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên;
  • Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên;

Xem mức thu phí sử dụng đường bộ thực hiện theo Biểu mức thu phí tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC;

Trường hợp số tiền phí phải nộp là số tiền lẻ thì tính tròn số theo nguyên tắc số tiền phí lẻ dưới 500 đồng thì tính tròn xuống, số tiền phí lẻ từ 500 đồng đến 1.000 đồng thì tính tròn lên 1.000 đồng.

Thông tư 293/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 133/2014/TT-BTCThông tư 78/2016/TT-BTC.

Từ khóa: Thông tư 293/2016/TT-BTC

2.844

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
335682