• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Thông tư về Môi trường

Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT về sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2017/TT-BNNPTNT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/01/2018   Số công báo: Từ số 47 đến số 48
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT.

 

Thông tư 30 đưa ra một số điểm mới đáng chú ý như sau:

  • Ban hành kèm 02 phụ lục Ia và IIa cho hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu và thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật;

  • Sửa đổi khái niệm “Chủ dự án” tại Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT. Theo đó chủ dự án là cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Bộ giao quản lý các dự án.

Các biểu mẫu Ia, IIa được quy định để áp dụng trong thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu để sử dụng làm thực phẩm.

Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Từ khóa: Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT

420

Thành viên
Đăng nhập bằng Google