• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí


Văn bản pháp luật về Lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 302/2016/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 302/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/01/2017   Số công báo: Từ số 71 đến số 72
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn thu phí lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định từ ngày 01/01/2017 như sau:

 

 • Kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả trường hợp:
  • Cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã;
  • Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn; 
  • Cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.

Thông tư 302/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 96/2002/TT-BTC, Thông tư 113/2002/TT-BTC và Thông tư 42/2003/TT-BTC

Từ khóa: Thông tư 302/2016/TT-BTC

1.370

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326995