• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục đại học

Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/2015/TT-BGDĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 16/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/01/2016   Số công báo: Từ số 11 đến số 12
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/12, căn cứ Luật Giáo dục, Quyết định 70/2014/QĐ-TTg về điều lệ trường đại học và các văn bản có liên quan khác, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh tối đa của các trường được thực hiện thông qua các tiêu chí sau:

- Số sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp ... (sinh viên chính quy) tính trên một giảng viên theo khối ngành. Tiêu chí này được tính bằng cách lấy tổng số sinh viên theo khối ngành của trường chia cho tổng số giảng viên quy đổi của khối ngành đó.

Nếu số sinh viên chính quy trên 1 giảng viên vượt mức quy định thì chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của khối ngành không vượt quá ¼ quy mô năng lực đào tạo tối đa của khối ngành.

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên 1 sinh viên không được thấp hơn 2,5m2.

- Quy mô sinh viên chính quy tối đa của trường không vượt mức sau:

+ Trường thuộc khối ngành VI: không quá 8.000 sinh viên

+ Trường thuộc khối ngành II: không quá 5.000 sinh viên

+ Trường thuộc khối ngành I, III, IV, I, VII: không quá 15.000 sinh viên.

Cần lưu ý là các trường có đào tạo trình độ cao đẳng thì mỗi năm phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cao đẳng ít nhất 30% so với chỉ tiêu năm 2015 để tiến tới dừng tuyển sinh trình độ này trước năm 2020.

Cơ sở đào tạo trình độ trung cấp phải dừng tuyển sinh trình độ này trước 2017.

Chỉ tiêu liên thông chính quy không được quá 15% chỉ tiêu chính quy với khối ngành VI và không quá 20% đối với các khối ngành khác.

Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT này sẽ có hiệu lực từ 1/2/2016.

Từ khóa: Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT

3.537

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298539