• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Thông tư 32/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về Thông tư 32/2016/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/2016/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/11/2016   Số công báo: Từ số 1207 đến số 1208
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa ký ban hành Thông tư 32/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TNMT.

 

So với Thông tư 46/2014/TT-BTNMT, thời điểm có hiệu lực của VBQPPL theo Thông tư 32/2016/TT-BTNMT không có sự thay đổi, chỉ bổ sung thêm cách xác định thời điểm có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật. Cụ thể:

  • Thời điểm có hiệu lực của VBQPPL phải xác định rõ ngay tại văn bản, không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký văn bản;
  • Thời điểm của VBQPPL là quy chuẩn kỹ thuật xác định theo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; trừ trường hợp liên quan đến sức khỏe, an toàn, môi trường thì hiệu lực có thể sớm hơn nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký ban hành;
  • VBQPPL có nội dung liên quan đến thỏa thuận và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì hiệu lực áp dụng theo điều ước và thỏa thuận quốc tế đó.

Thông tư 32/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 46/2014/TT-BTNMT.

Từ khóa: Thông tư 32/2016/TT-BTNMT

825

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317441