Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư 3222BTC/HB năm 1946 về tiền hưu liễm khấu trừ vào lương bổng do Bộ Tài Chính ban hành.

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 3222BTC/HB   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Lê Văn Hiến
Ngày ban hành: 21/08/1946   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/09/1946   Số công báo: Số 36
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


62